III Sesja Rady Gminy Baboszewo

w dniu 2018-12-04, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku os środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Sprawy różne.

9.Komunikaty.

10.Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Baboszewo.