II Sesja Rady Gminy Baboszewo

w dniu 2018-11-27, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Baboszewo i ustalenia ich składów osobowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sta...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia jej składu osobowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia R...)

8.Wolne wnioski i zapytania.

9.Komunikaty.

10.Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Baboszewo.